create your own website

Motive pentru care să aderi!

NEGOCIAZĂ CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ 
Sindicatul este puternic atunci când majoriatea salariaților aderă la sindicat făcându-l reprezenativ.
Sindicatul reprezentativ poate negocia Contractul Colectiv de Muncă.
Negociază măriri salariale colectiv pentru angajați.
Corectează și corelează salarii acolo unde este cazul.
Poate câștiga și apăra drepturi pentru membrii de sindicat.
Apăra de orice sancțiuni abuzive, date de către superiorii ierarhici. 
Beneficiezi de toate concursurile și acțiunile organizate de către sindicat.
Consiliază în probleme de Contract Colectiv de Muncă . 

SERVICII JURIDICE :
Asigură consiliere juridică.
Membrii de sindicat primesc asistență juridică gratuită în vederea apărării drepturilor legate de Contractul Colectiv de Muncă și relațiile de muncă.
Ești informat cu privire la legi, hotărâri  din domeniul legislatiei muncii. 

PROTECȚIA MUNCII ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURÂTOR :
În Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă,  sindicatul reprezenatativ discută toate problemele legate de protecția muncii, sanatatea și siguranța la locul de muncă, iar problemele și propunerile tale sunt făcute cunoscute departamentelor responsabile și rezolvate.