best free html templates Sindicatul Liber Petrochimistul


      În cei peste 25 de ani de activitate sindicală, Sindicatul Liber Petrochimistul a luptat pentru menținerea locurilor de muncă și s-a opus vehement nenumaratelor încercări de desființare și transformare a Rafinariei si Petrochimiei de la malul Marii Negre, înt-o sursă de exploatare a fierului vechi, asa cum s-a întamplat cu alte rafinării din țară.
      Astăzi Rafinăria Petromidia este una dintre cele mai moderne și productive din Europa și acest fapt se datoreaza în primul rând oamenilor din Petromidia.
      Sindicatul Liber Petrochimistul a obținut personalitate juridică în data de 07.03.1990.
      Este afiliată  la Federația Națională a Sindicatelor din Chimie-Petrochimie
"Lazăr  Edeleanu" din iunie 1990. 
      Suntem membrii fondatori ai Federației Nationale a Sindicatelor din Chimie-Petrochimie "Lazăr Edeleanu" și ai Uniunii Județene Frăția, ulterior schimbată în CNSLR Frăția prin fuziunea dintre CNSLR și Frăția.

     Sindicatul Liber Petrochimistul funcționează prin următoarele organe de conducere:
              Adunarea Generală - se întruneste anual;
              Adunarea Generală pentru alegeri  - se întrunește la 4 ani;
              Consiliul de Conducere al Sindicatului - se întrunește în sedințe ordinare o                                                                                            dată pe lună
               Biroul Executiv  - se întrunește ori de câte ori este nevoie;